Politika

Brže i lakše do naknade štete u slučaju ujeda pasa lutalica - usvojen Pravilnik

Slađana Đorđijev | 25. mart. 2021. | 11:42 | Politika

Pred 30 odbornika našlo se 29 tačaka dnevnog reda na 9. sednici SO Bečej. Usvojeni su planovi rada istorijskog arhiva Senta i Narodne biblioteke Bečej, dok su regulisane i parcele i međe koje su bitne građanima opštine Bečej, kao i imenovani i razrešeni dužnosti pojedini članovi nadzornih i upravnih odbora.  Po prvi put se u okviru projekta „Građanska stolica“ , naša sugrađanka  Gordana Adamov prijavila da prisustvuje sednici i govori na istoj, te je po protokolu imala pravo od 3 minuta obraćanja.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene, a polemika se vodila oko donošenja Pravilnika o podnošenju odštetnog zahteva u slučaju ujeda ili napada pasa lutalica. Dr Vojislav Blažin , imao je primedbu na pravilnik, te predložio da se uz predlogom predviđenu dokumentaciju, dodaju i izveštaji Zavoda za javno zdravlje, kao i veterinarske službe.

Na ovu temu govorila je i Gordana Adamov, pre svega o transparentnosti trošenja sredstava koja su namenjena za odštetne zahteve.

Dragan Tošić , predsednik opštine Bečej rekao je da je zadovoljan usvajanjem jednog ovakvog akta, koji je rađen na osnovu preporuka stalne konferencije gradova I opštine.

Na ovaj način smanjiće se troškovi koji se izdvajaju u ove svrhe, a uslediće i dodatni pravilnici, a pre svega svaki utrošak će biti transparentan.

Pravo na naknadu štete podnosilac prijave ostvaruje, ukoliko poseduje medicinsku dokumentaciju nadležne zdravstvene ustanove. U izveštaju lekara mora biti konstatovano da se radi o ujedu od strane životinje, intenzitetu ujeda, objašnjenje na osnovu čega se konstatuje napad od strane životinje kao i fotografija.

Brže i lakše do naknade štete u slučaju ujeda pasa lutalica - usvojen Pravilnik
Ostale vesti iz ove kategorije