Privreda

Prijem i plaćanje računa JP „Vodokanal“ i putem interneta

Vukašin Ljubojev | 10. jun. 2021. | 11:01 | Privreda

U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, JP Vodokanal Bečej je omogućio uslugu besplatne dostave e-Računa, računa za vodu u digitalnom obliku putem elektronske pošte.

Zakonom o elektronskom fakturisanju bilo je predviđeno da od 1. jula sva pravna lica, odnosno da celokupni javni sektor pređe na e-fakture, što je rezultiralo da Vodokanal već početkom godine počne da šalje elektronske račune pravnim licima.

Dostava računa putem elektronske pošte, aktivira se na zahtev korisnika, a korisnicima koji su dali saglasnost za dostavu računa putem elektronske pošte, Vodokanal neće dostavljati račune u štampanoj formi.

Pored prednosti da će račun sigurno stići na mejl adresu, kako napominje Kuti, umnogome se razmišljalo i o zaštiti životnje sredine, odnosno o smanjenju trošenja papira kojeg se na godišnjem nivou potroši više od jedne tone što je oko dvadeset stabala drveća.

Korisnik može izvršiti uplatu fakturisanog iznosa, na osnovu računa dobijenog elektronskim putem, na isti način kao i sa računom dobijenim putem klasične pošte u štampanoj formi.

Uz plaćanje računa putem interneta, moguća je i prijava kvara ali i drugih reklamacija ističu iz Vodokanala

Prijem i plaćanje računa JP „Vodokanal“ i putem interneta
Ostale vesti iz ove kategorije