Turizam

Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom objektu da se prijave u opštini

Redakcija TV Bečej | 22. septembar. 2020. | 10:26 | Turizam

Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom objektu da se prijave u opštini

Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj, propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, da radi evidentiranja, u najkraćem mogućem roku podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.
        
Od 1. oktobra 2020. godine, početkom primene pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-A.

Ukoliko to ne učine, ugostitelji će počiniti prekršaj, o čemu će biti obaveštena turistička inspekcija i Ministarstvo unutrašnjih poslova - služba za strance.

Ugostitelji mogu sa sajta resornog ministarstva da preuzmu prijavu (eksel tabelu - prilog 1), da je popune i na propisan način dostave lokalnoj samoupravi, Odeljenju za privredu, ulaganja, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine – najkasnije do 29. septembra 2020.godine – do 14 časova.

https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/

Ista dokumenta se mogu preuzeti i lično u kancelariji broj 11 Opštinske uprave Bečej.

Ostale vesti iz ove kategorije