Društvo

Opština Bečej sufinansira mesečne karte za studente

Redakcija TV Bečej | 24. septembar. 2020. | 7:55 | Društvo

Opština Bečej sufinansira mesečne karte za studente

Obaveštavaju se studenti koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Bečej, a upisani su kao redovni studenti fakulteta i visokih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, da će opština Bečej po dodeljenim sredstvima od pokrajinskog sekretarijata vršiti sufinansiranje troškova svakodnevnog prevoza u međumesnom saobraćaju prilikom kupovine mesečnih karata.

Pravo na sufinansiranje imaju samo studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije koji nisu korisnici studentskih stipendija i kredita Ministarstva prosvete, Pokrajinske Vlade AP Vojvodine odnosno lokalnih samouprava i drugih raznih fondacija, organizacija i preduzeća, odnosno samofinansirajući, a svakodnevno putuju od mesta stanovanja do svog fakulteta ili visokih strukovnih studija.

Zahtev za regresiranje troškova svakodnevnog prevoza u međumesnom saobraćaju podnosi se u Opštinskoj upravi opštine Bečej (zgrada opštine, Trg oslobođenja 2, OPŠTINSКI USLUŽNI CENTAR, kancelarija 7 šalter 1 /u prizemlju u vremenu od 8.00 – 14.00 časova ), na propisanom obrascu koji se dobija u pomenutoj kancelariji.

Prijem zahteva vršiće se od 28. septembra 2020. do 30. oktobra .2020. do 14.00 časova zaključno bez obzira na način predaje.

Uz ZAHTEV se prilažu:

  •     izjava studenta na propisanom obrascu
  •     fotokopija kupljene mesečne karte kao dokaz da student svakodnevno putuje
  •     fotokopija lične karte studenta ili štampani primerak sa čitača ličnih karata
  •     fotokopija indeksa (stranice kojima se dokazuje identitet i svi do sada upisani semestri) uz prikaz originala indeksa radi uvida koji će prilikom prijema zahteva biti vraćen podnosiocu zahteva i
  •     uverenje studentskog servisa da je student redovno upisan i finansiran iz budžeta RS za akademsku 2020/21 godinu.
Ostale vesti iz ove kategorije