Poljoprivreda

Novi način obračuna i naplate naknade za odvodnjavanje

Redakcija TV Bečej | 22. jul. 2019. | 11:37 | Poljoprivreda

Novi način obračuna i naplate naknade za odvodnjavanje

Dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2019. godinu, počinje od danas, saopštilo je Javno vodoprivreno preduzeće „Vode Vojvodine“.  Naknada se od ove  godine obračunava u skladu s novim Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru prošle godine.

Novi zakon menja način obračuna naknade za odvodnjavanje, a kao osnov se, umesto katastarskog prihoda, uzimaju  klasa  i kultura zemljišta. Sem ove novine, naknada za odvodnjavanje se od ove godine plaća kvartalno, kao i porez na imovinu.

Obveznici će na računima dobiti tri uplatnice. Prva obuhvata prva dva kvartala a rok za uplatu je 15 dana od dana prijema rešenja. Drugu uplatnicu treba platiti do 15. avgusta, a treću do 15. novembra. Dostava rešenja za ovu godinu trebalo bi da se završi tokom septembra. Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, strogo su namenska i koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi.

Ostale vesti iz ove kategorije