Poljoprivreda

Ratari pšenicu većim delom seju „s tavana“

Zorana Bogdanović | 6. oktobar. 2020. | 9:16 | Poljoprivreda

Polako počinju da teku optimalni rokovi za setvu pšenice. Od ukupno 46.000 hektara, pšenica će na teritoriji opštine Bečej biti posejana na oko 15 odsto površina obradivog zemljišta.

U Opštoj zemljoradničkoj zadruzi „Bečej“ kažu da još nisu krenuli sa setvom ove ozimne žitarice, jer zemljište većim delom nije spremno za ovaj jesenji posao. Razlog tome leži u dugotrajnom periodu suše, koji je onemogućio pripremu oranica.

Na poljima je ostalo još nešto malo šećerne repe i kukuruza, koji nije skinut sa 50 do 60 odsto površina, a na dobrom delu tih oranica biće zasejana pšenica.

Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti određeni uslovi. Između ostalog, važna je setva deklarisanog semena, ali trebovanje za semenskom pšenicom opada iz godine u godinu, zbog čega se dobar deo seje „sa tavana“, kaže Glavaški.

Sa druge strane, stručnjaci ocenjuju da je to korak unazad u proizvodnji hlebne biljke.

Mišković kaže da je nedostatak vlage u zemljištu jedan od velikih problema, zbog čega se kompletna tehnologija proizvodnje mora prilagoditi što većem čuvanju vlage u površinskom sloju zemljišta.

Kada je reč o ovogodišnjim prinosima pšenice, Mišković kaže da je rod većim delom omanuo zbog velikih suša u periodu nalivanja zrna. Ipak, posmatrano u celini, prinosi svih kultura su uglavnom bili prosečni, objašnjava Miroslav Glavaški i dodaje da se otkupna cena po kilogramu kreće od 18 do 18,50 dinara.

Ukoliko se sa setvom kasni, preporuka je da se u setvenu strukturu uvrste proizvođači rane i srednje rane sorte pšenica koje će, zbog neadekvatnog termina radova, imati manji pad prinosa.

Ratari pšenicu većim delom seju „s tavana“
Ostale vesti iz ove kategorije